• isec2015_sr.jpg

Bilateralni sastanci

Učesnici 2091
Sastanci 18

Pregledi profila

Pre događaja 39545
Posle događaja 131627
Prijava na profil preko mobilne aplikacije

TEHNIČKA INFRASTRUKTURA OBJEKATA. - Total building solutions.
(Tehnička zaštita i integracija bezbednosti i upravljanja objektima i poslovanjem)

IP sistemi video nadzora
Analogni sistemi video nadzora
Hibridni  sistemi video nadzora
CCTV sistemi specijalne namene
Termalni sistemi video nadzora – Termovizija i specijalne aplikacije
CCTV - Video analitika i forenzika
HDSM sistemi
HD megapikselni sistemi
"Cloud"  sistemi video nadzora – video nadzor kao usluga.
"Cloud" sistemi dojave provale, požara i prepada – alarmni monitoring kao usluga.

Sistemi za detekciju provale u štićeni zatvoreni prostor
Sistemi za detekciju upada  u štićeni otvoreni prostor (perimetar)
Stabilne instalacije za rano otkrivanje i dojavu požara
Stabilne instalacije za rano otkrivanje i dojavu toksičnih i eksplozivnih gasova

Mikroprocesorski sistemi za kontrolu pristupa i izlaska
Oprema za klasičnu kontrolu pristupa i izlaska (Interfoni, videointerfoni, električne i mehaničke brave)
Sistemi za kompjutersku evidenciju radnog vremena
Integrisani hotelski sistemi upravljanja – kontrola pristupa, registracija gostiju, evidencija i obračun troškova
Oprema za elektronski nadzor čuvarske službe
Oprema za elektronsku zaštitu robe od krađe u prodajnim objektima, maloprodaji i integracija sa POS.
Sistemi za elektronsku evidenciju artikala u magacinima.

Sistemi za audio-razglas i glasovnu evakuaciju u poslovnim objektima

Inteligentni objekti – pametne poslovne zgrade i kuće
Integrisani sistemi za bezbednost, nadzor i upravljanje svim vitalnim funkcijama savremenih poslovnih i rezidencijalnih (stambenih) objekata
Sistemi za automatizaciju objekata.
Sistemi za kontrolu i upravljanje el.energijom na objektu kao garant neprekinutog napajanja
Kontrola sistema za grejanje/klimatizaciju i ventilaciju
Upravljanje energijom na objektu – energetska efikasnost
Telekomunikacione centrale, mreže, periferija kao sastavni deo niskonaponskih instalacija na objektu
Računarski uređaji, mreže, periferija, kao sastavni deo niskonaponskih instalacija na objektu
Video-konferencijski sistemi
Pametni uređaji – integracija funkcionalnosti i bezbednosti.

Kablovi, optički vodovi, konvertori i kablovski regali za primenu u niskonaponskim instalacijama
Opšti, specijalni alati i instrumenti za primenu u u niskonaponskim instalacijama
Panična rasveta
Sigurnosna rasveta
Uređaji za neprekidno napajanje
Invertori
Softveri za projektovanje tehničke infrastrukture objekta i elektroinstalacija

Satelitsko praćenje vozila
Sistemi za zaštitu automobila - "Automotive security"

TEHNIKA i OPREMA za potrebe SISTEMA JAVNE BEZBEDNOSTI
Odeća i zaštitna oprema za policiju
Organizaciona tehnika
Kompjuteri i informaciona tehnika
Sredstva veze i radio stanice
Specijalna oprema
Balistika
Forenzijska i ostala kriminal. tehnika
Sigurnosna i nadzorna tehnika
Kontrola pristupa
Nadgledanje
Specijalna vozila i oprema za spec.vozila
Specijalna oprema za bezbednost u saobraćaju
Termalni sistemi video nadzora i specijalne aplikacije
Sistemi video nadzora za osmatranje i snimanje saobraćajnih čvorišta
Kamere za automatsko snimanje reg.tablica
Inteligentni stubovi na saobraćajnicama i auto putevima
Oprema za javnu saobraćajnu infrastrukturu
Integrisani sistemi za za bezbednost železničkog, vazdušnog saobraćaja
Oprema za kontrolu lica i prtljaga
Radari i Speed kamere – za detekciju i snimanje vozila pri prekoračenju brzine
Oprema i automatizovani sistemi za parkirališta i parkinge
Specijalna vozila za bezbednost u saobraćaju

INFORMACIONA BEZBEDNOST I UPRAVLJANJE PODACIMA (sBIT)
Smart kartice
ATM – bankomati
Identifikacione tehnologije / biometrija
Bankarska oprema
Oprema za proizvodnju i programiranje kartica
Personalizacija kartica
Čitači kartica
Antivirus, Anti-Spam
Firewalls
Cloud security
Internet Security
Identity & Acces Management
Application Security
Enkripcija
Business Continuity & Disaster recovery
Wireless Security
E-mail - IM Security
Detekcija upada u IT sistem
IT Forenzika
Upravljanje IT bezbednošću
Security trening  / obuka
VPN
Biometrija
Security Tokens
Content monitoring / filtering
LAN and WAN Security
Certification Authorities
IT Security konsalting
Fizička zaštita podataka
Storage Security
Integrisane (SW/HW) bezbedne IT platforme za banke i velike poslovne korisnike
Integrisane (SW/HW) bezbedne IT platforme za korisnike sa posebno visokim zahtevima bezbednosti
Integrisani (SW/HW) IT sistemi za arhiviranje podataka i upravljanje dokumentima (EDMS)
Integrisana (SW/HW) IT rešenja za elektronsku trgovinu i e-upravu
Sistemi sa zaštićenom TT i Radio-vezom
Bezbednost i zaštita podataka u mobilnim komunikacijama

FIZIČKA ZAŠTITA
Usluge Fizičke zaštite objekata (FZO)
Usluge Fizičke zaštite lica (FZL)
Usluge Fizičke zaštite javnih skupova (FZJS)
Prateća lična oprema za izvršioce fizičkog obezbeđenja
Zaštitna odeća za izvršioce fizičkog obezbeđenja
Zaštitna obuća za izvršioce fizičkog obezbeđenja

MENADŽMENT VREDNOSTIMA
Usluge transporta vrednosti
Specijalna blindirana vozila i specijalna oprema za  transport novca
Elektro-hemijska zaštita vrednosti u transportu (običnim vozilom sa 1 nenaoružanim kurirom)
Centar za gotovinu
Rukovanje bankomatima
Informaciono-komunikacioni sistem za menadžment gotovinom

MENADŽMENT IZ KONTROLNOG CENTRA
Menadžment iz kontrolnog centra (KC) obezbeđenjem stacionarnih objekata
Menadžment iz KC obezbeđenjem mobilnih objekata
Menadžment iz KC patrolnim timovima

OPREMA ZA BANKARSKO POSLOVANJE:
komercijalni sefovi
zidni sefovi
vatrootporni sigurnosni proizvodi
bankarski sigurnosni proizvodi
modularni trezori
trezorska vrata
depozitni sefovi građana
metalni nameštaj
metalni ormani
fiokari
brojači novca
brojači papirnog novca
brojači kovanog novca
sistem za preradu novca
brojači novčanica
uređaji za brojanje i sortiranje kovanica
uređaji za vezivanje novca
detektori falsifikata
automatske mašine za pakovanje novca
poluautomatske mašine za pakovanje novca
pultne blagajne
oprema za arhiviranje
elektronski displeji
automatske menjačnice
sigurnosna oprema
brave
sistem čekanja U redu
sigurnosne vezice, stezaljke, kopče...
plombe
papirne karike za novčanice
računske mašine
sigurnosne torbe sa elektrohemijskim uređajem
detektori metala
sigurnosne vrećice
transportne vreće
plastifikatori
pisači i kopirna tehnika
sistemi za kovertiranje manjih kapaciteta
linije za kovertiranje velikih kapaciteta
sistemi za personalizaciju kartica
parking sistemi
automatizovani depozitni pretinci
šrederi – uništivači dokumenata
pokretni arhiv
ormari za oružje
blindirana vozila
ostala bankarska oprema i potrošni materijal

OPREMA ZA DETEKTIVE

OSIGURANJE

NACIONALNE IZLOŽBE
INSTITUTI, FAKULTETI
STRUKOVNA UDRUŽENJA
IZDAVAŠTVO, WEB  i STRUČNE PUBLIKACIJE

Promotivni video

Organizator

Medijski partneri

  • pss_security_logo.png
  • source_security.png
  • adria.png
  • Zastita_logo_2015.jpg
  • Svet_bezbednosti_logo1.jpg
  • Biznis_magazin.jpg
  • Ekonometar.jpg

Pratite nas

Lokacija

  • Belgrade fair

    Beogradski sajam