• isec2015_sr.jpg

Nebojša Pavlović , / iz CARDS PRINT doo

http://www.cardsprint.rs

Bilatateralni sastanci

 • 13.10.2015 Utorak (12:00 - 16:30)
 • 14.10.2015 Sreda (11:00 - 16:30)
 • 15.10.2015 Četvrtak (11:00 - 16:30)
 • 16.10.2015 Petak (11:00 - 14:30)

kompanija Cards Print odelenje Securty je pred sobom postavilo jasan cilj u ponudi novih proizvoda na našem tržištu.
Sigurnosni ključevi i cilindri, kontrola radnog vremena, mašine za brojanje novca, PVC kese, platnene vreće za transport novca, čitači dokumenata i detektori novca su početna osnova na kojoj ćemo bazirati naš razvoj.

Zemlja: Srbija

Oblasti poslovanja

Tehnička zaštita OBJEKATA - Tehnička infrastruktura objekata

 1. Oprema za klasiènu kontrolu pristupa i izlaska
 2. Sistemi za kompjutersku evidenciju radnog vremena

Tehnika i oprema za potrebe policije - sistem javne bezbednosti

  Informaciona bezbednost i upravljanje podacima

  1. Smart kartice
  2. Čitači kartica
  3. Personalizacija kartica
  4. Oprema za proizvodnju i programiranje kartica

  Oprema za bankarsko poslovanje

  1. brojači novca
  2. brojači papirnog novca
  3. brojači kovanog novca
  4. brojači novčanica
  5. uređaji za brojanje i sortiranje kovanica
  6. uređaji za vezivanje novca
  7. automatske mašine za pakovanje novca
  8. poluautomatske mašine za pakovanje novca
  9. brave
  10. sigurnosne vezice, stezaljke, kopče...
  11. sigurnosne vrećice
  12. transportne vreće
  13. sistemi za personalizaciju kartica